05 juni 2021

Avondwandeling, als je om je heen kijkt...

twee boomklevers

Witte Kwikstaart

Witte Kwikstaart 
  

22 mei 2021

        
koolmees

            pimpelmees
         
zanglijster

     gaai

07 mei 2021

allemaal vogels

tjiftjaf

vink

(vlaamse) gaai

boomklever

vink (en merel)
 

zwartkop